Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 830

Решение № 830

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Декларация за достъп на младите хора до културата

 

РЕШЕНИЕ № 830

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Приема предложението на Българската асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/ и дава съгласие Община Велико Търново да се присъедини към Декларацията за достъп на младите хора да културата.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ