Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 837

Решение № 837

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 837

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следното изменение в чл. 23, ал. 7 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново:

БИЛО: чл. 23, ал. 7: За ползване на намаления по ал. 3, 4 и освобождаването по ал. 5 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.“

СТАВА: чл. 23, ал. 7: За ползване на намаления по ал. 3 и ал. 5 и освобождаването по ал. 4 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.“

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Р. Стефанова /                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ