Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 838

Решение № 838

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 838

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следното изменение в чл. 23, ал. 7 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

БИЛО: чл. 23, ал. 7: За ползване на намаления по ал. 3, 4 и освобождаването по ал. 5 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.“

СТАВА: чл. 23, ал. 7: За ползване на намаления по ал. 3 и ал. 5 и освобождаването по ал. 4 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.“

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Р. Стефанова /                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ