Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 839

Решение № 839

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна на текст в чл. 70, т. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 839

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет променя на първо четене текста в т. 4 от чл. 70 в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

БИЛО: чл. 70, т. 4

„Услугите са безплатни за училищни и университетски прояви, общи изложби и други прояви, на които Общината е съорганизатор; юбилейни изложби на великотърновски художници, само след писмено разрешение от Кмета на Община Велико Търново“

 

СТАВА: чл. 70, т. 4

Услугите са безплатни за:

- училищни и университетски прояви;

- прояви, на които Общината е организатор или съорганизатор по силата на договор или друг документ;

- дебютни самостоятелни изложби на млади художници, завършили висше образование в областта на изящните изкуства през последните 3 години.

Безплатно ползване на Изложбени зали „Р. Михайлов“ става:

- След писмено разрешение от Кмета на Община Велико Търново;

- За срока от т. 1 и т. 2

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ