Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 843

Решение № 843

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД гр.ВеликоТърново, ЕИК 104523747 за закупуване на репатриращ товарен автомобил за неправилно паркирали ППС /тип ПАЯК/ и нов лекотоварен автомобил /тип ПИКАП/за принудително задържане на автомобили в ЗПП със собствени средства на търговското дружество.

 

РЕШЕНИЕ № 843

 

1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.7, т.3, чл.14 от ЗОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД гр.ВеликоТърново, ЕИК 104523747 за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на репатриращ товарен автомобил за неправилно паркирали ППС /тип ПАЯК/ със следните минимални технически характеристики:

- Съвременен модел дизелов двигател Евро 4 или Евро 5;

- Краново устройство и рамка с подемност до 3.8 т.;

- Разгъване на стрелата мин.2 м.;

- Платформа;

- Сапани/скоби/ за прихващане гумите на репатрирания автомобил;

- Кабина с 2+1 места.

Срок на доставка - до три месеца от приключване на процедурата по ЗОП.

Лизингова схема - до 15% първоначална вноска, пет годишно помесечно изплащане.

Стойност до 100 000 хил.лв. без ДДС.

 

2. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.7, т.3, чл.14 от ЗОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД гр.ВеликоТърново, ЕИК 104523747 за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на фабрично нов лекотоварен автомобил /тип ПИКАП/ със следните минимални технически характеристики:

- Работен обем на двигатела до 2 000 куб.см. с мощност до 110 к.с.;

- Ръчна пет степеннна скоростна кутия;

- Тип „Пикап" с 1+ 1 места, с товароносимост 350кг.;

- Климатизирана кабина.

Гаранционен срок -минимум 24 месеца.

Срок на доставка - до три месеца от приключване на процедурата по ЗОП.

Лизингова схема - до 15% първоначална вноска, пет годишно помесечно изплащане.

Стойност до 26 000хил.лв. без ДДС.

 

3. Задължава Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД гр.ВеликоТърново, ЕИК 104523747 да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ