Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 848

Решение № 848

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Възстановяване на автобусна спирка да гробищен парк гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 848

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме своевременни мерки по възстановяването на автобусната спирка до Гробищния парк, гр. Велико Търново в срок да 1 месец.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ