Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 852

Решение № 852

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Доклад от проведено общо събрание на съдружниците в „Пазари – Велико Търново“ ООД на 26 юли 2013 година.

 

РЕШЕНИЕ № 852

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение доклад от проведено общо събрание на съдружниците в „Пазари – Велико Търново“ ООД на 26 юли 2013 година.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ