Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 853

Решение № 853

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне на общински съветници за членове на Работна група по изготвянето на Дългосрочната визия за развитието на образованието

 

РЕШЕНИЕ № 853

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя за членове на Работната група по изготвянето на Дългосрочната визия за развитието на образованието следните общински съветници:

 

 • Лидия Илиева Прокопова
 • Михаил Стефанов Харалампиев
 • Деян Минков Хаджийски
 • Божидар Тодоров Ангелов
 • Желка Илиева Денева
 • Мирослав Трифонов Маринов
 • Иван Александров Ангелов
 • Милен Василев Михов
 • Мариян Веселинов Кенаров
 • Стефан Михайлов Стефанов
 • Росен Върбанов Иванов
 • Пламен Георгиев Радонов

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ