Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 873

Решение № 873

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Разпределяне на средствата по §17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за мандат 2011-2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 873

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с §17, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, Великотърновски общински съвет приема разпределянето на средствата, набирани през мандат 2011-2015 г. , да става както следва:

1. Стопански разходи за дейността на Местната комисия – 20% от набираните средства.

2. Разходи за граждански договори и материално стимулиране на членовете на Местната комисия – 80 % от набираните средства

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ