Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 874

Решение № 874

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – апартамент № 4 на ул.”Стефан Мокрев ” № 1, вх. А, гр. В.Търново, в списъка на жилища за продажба

 

РЕШЕНИЕ № 874

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.8, ал.9, чл.47,ал.1,т.3 и ал.2 от ЗОС и чл. 46, ал.1,т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет включва в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година и в списъка на жилищата за продажба общинското жилище, представляващо двустаен апартамент № 4 на на ул.”Стефан Мокрев ” № 1, вх. А в гр. В.Търново

2. Одобрява продажна цена на имота в размер на 33 500,00 лева без ДДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ