Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 881

Решение № 881

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация за приемане на дарение – недвижим имот в полза на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 881

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение информация за приемане на дарение – недвижим имот в полза на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ