Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 882

Решение № 882

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Финансова подкрепа на СКХ „Етър – 64” гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 882

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие СКХ «Етър – 64» да бъде подкрепен със сумата до 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/, при възможностите на общинския бюджет за тази година.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ