Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 55 от 24.10.2013 г. Решение № 886

Решение № 886

Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне на разходи съгласно Решение №799/04.09.2013г. на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 886

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет допълва Решения № № 798 и 799 от 04.09.2013 г. както следва:

 

Да бъдат признавани разходи за възстановяване:

 • дадена храна на спортисти  (без алкохол, без разходи за коктейли)
 • съдийски такси
 • наеми за спортно съоръжение, ползвано за състезанието или тренировъчния лагер
 • спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия
 • материални награди (купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка)
 • нощувки и дневни във връзка със състезанието или тренировъчния лагер /във фактурата да бъде изписан броят на нощувките, броят на състезателите и единична цена на нощувка/.
 • витамини и възстановителни средства, придружени от декларация от съответния спортен клуб за допустимостта им от Антидопинговата комисия
 • разходи за картотекиране на спортисти
 • такси за участие в първенство
 • членски внос към федерация
 • охрана на футболните срещи

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ