Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 55 от 24.10.2013 г. Решение № 888

Решение № 888

Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 888

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинска администрация, Великотърновски общински съвет определя:

 

1. За член на ПК по здравеопазване и социални дейности – Стефан Петров Антонов;

2. За член на ПК по нормативно правна уредба и обществен ред – Стефан Петров Антонов;

3. За член на ПК по чл. 5, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – Стефан Петров Антонов;

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ