Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 889

Решение № 889

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2013/2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 889

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Вилкотърновски общински съвет приема информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2013/2014 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ