Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 890

Решение № 890

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

 

РЕШЕНИЕ № 890

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ