Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 893

Решение № 893

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане и утвърждаване на промени в дизайна на талоните за платено паркиране

 

РЕШЕНИЕ № 893

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа: чл. 99, ал. 3 от Закона за движение по пътищата и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет утвърждава промените в дизайна на талоните за паркиране съгласно Приложение №1 и Приложение № 2

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да подаде до Министъра на Финансите писмена заявка за отпечатване на ценни книжа, съгласно процедурата по чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, както и да организира отпечатване на същите.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ