Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г. Решение № 922

Решение № 922

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.07.2013 – 30.09.2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 922

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.07.2013 – 30.09.2013 година в размер на 440 /четиристотин и четеридесет/   лева по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (922_prilojenie1.pdf)922_prilojenie1.pdf[Приложение]25 Kb