Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 925

Решение № 925

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация за международните командировки и официалните посещения на чуждестранни гости в Община Велико Търново за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 925

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение „Информация за международните командировки и официалните посещения на чуждестранни гости в Община Велико Търново за 2013 година“.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ