Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 929

Решение № 929

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2013г.

 

РЕШЕНИЕ № 929

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за деветмесечието на 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ