Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 933

Решение № 933

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Присъждане Академичната награда на Община Велико Търново на млади специалисти за 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 933

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Решение № 12 от 18.11.2013 г. на Академичния съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Великотърновски общински съвет:

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 5 000 /пет хиляди/ евро

 

на

 

Стефан Красимиров Тодоров

 

Завършил през 2013 г. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Факултет „Математика и информатика“, специалност „Информатика. Компютърна мултимедия”, образователно – квалификационна степен „магистър”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ