Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 946

Решение № 946

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на лицето Неделина Кинчева Николаева

 

РЕШЕНИЕ № 946

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Великотърновски общински съвет дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Неделина XXXXXXXX Николаева с ЕГН XXXXXXXXX.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ