Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 947

Решение № 947

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Румянка Николова Атанасова

 

РЕШЕНИЕ № 947

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1, ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.2984 г., предвид наличната информация по преписката, становището по компетентност на Директора на ТД на НАП – Велико Търново и размера на задължението, Великотърновски общински съвет дава мнение да не се опрости задължението в размер на 11 180.17 лв. на г-жа Румянка Николова Атанасова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ