Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 58 от 05.12.2013 г. Решение № 949

Решение № 949

Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общински съвет,

проведено на 05.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 452/29.11.2012 г. във връзка с проектно предложение № DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” по процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово /Бяла, област Русе/, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец /Самоков/, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, Приоритетно ос 2 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”

 

РЕШЕНИЕ № 949

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие в решение № 452/29.11.2012 г. да се добави нов текст:

„Общинския съвет дава съгласие за осигуряване на недопустимите разходи присъщи и необходими за изпълнението на проекта, в размер на 47,13% от общия им размер, от общинският бюджет събран чрез такса „битови отпадъци” за времето на изпълнението на проекта”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ