Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 951

Решение № 951

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на комисията за провеждане на избор на заместник – председател на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 951

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет променя Решение № 1/07.11.2013 г. и избира комисия в състав:

 

  1. Йорданка Стефанова – Председател
  2. Красимир Калчев
  3. Любен Велчев
  4. Мариян Кенаров
  5. Камен Алексиев
  6. Стефан Антонов
  7. Йордан Грозданов
  8. Николай Николов
  9. Ваня Павлова

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ