Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 952

Решение № 952

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: : Избор на Заместник-председател на Великотърновски общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 952

 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, от Правилника за организация и дейността на Великотърновски общински съвет,Великотърновски общински съвет:

 

Избира за заместник-председател на Великотърновски общински съвет:

 

Петко Михайлов Тюфекчиев

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ