Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 958

Решение № 958

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 958

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следното изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

 

1. Променя чл. 54, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:

  • Обикновена услуга със срок 14 работни дни – 5.00 лв.
  • За бърза услуга със срок до 3 работни дни:

    - за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15.00 лв.

    - за недеклариран имот – 25.00 лв.

  • За експресна услуга със срок 24 часа:

    - за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20.00 лв.

    - за недеклариран имот – 35.00 лв.

  • За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

   - за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40.00 лв.

   - за недеклариран имот – 65.00 лв.

  • За новопостроен имот със срок 14 дни – 20.00 лв

Става: За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:

  • Обикновена услуга в двуседмичен срок – 5.00 лв.
  • За бърза услуга в тридневен срок:

    - за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15.00 лв.

    - за недеклариран имот – 25.00 лв.

  • За експресна услуга със срок 24 часа:

    - за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20.00 лв.

    - за недеклариран имот – 35.00 лв.

  • За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

   - за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40.00 лв.

   - за недеклариран имот – 65.00 лв.

  • За новопостроен имот в двуседмичен срок – 20.00 лв

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ