Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 961

Решение № 961

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Поемане на безлихвен заем от Набирателна сметка на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 961

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 24, т. 3 от Закона за общинския бюджет, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за поемане на вътрешен безлихвен заем от Набирателна сметка на Община Велико Търново.

2. Утвърждава максимален размер на заема – 900000 / деветстотин хиляди/ лева.

3. Дава съгласието си, срокът на ползване и погасяване на вътрешен безлихвен заем от Набирателна сметка на Община Велико Търново да бъде 31.03.2014 г.

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ