Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 962

Решение № 962

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Удължаване на срока за използване на талоните за платено паркиране отпечатани за 2012 и 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 962

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.99, ал. 3 от Закона за движението по пътищата и чл.12, ал.2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет приема използването на отпечатаните за 2012 и 2013 г. талони за платено паркиране през 2014 г. до изчерпване на наличното количество, като приема и утвърждава дизайна на стикер / по макет/ за допълнително отбелязване на годината за която ще се използват талоните.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да отпечата стикер за 2014 г.

 

Приложение: Приложение № 1 /макет на стикер/

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ