Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 964

Решение № 964

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна в чл. 11 от Статута на Академична награда на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 964

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет променя чл. 11 от Статута за Академичната награда, както следва:

 

Било: „чл. 11. Предложените от факултетните съвети кандидати /до 5 кандидатури, подкрепени според критериите на чл. 9/ се разглеждат на заседание на петчленна комисия, която ежегодно се избира в състав:……..“

 

Става: „чл. 11. От факултетните съвети постъпва по една кандидатура. Документацията по кандидатурите се разглежда на заседание на петчленна комисия, която ежегодно се избира в състав:…………“

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ