Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 965

Решение № 965

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І” ЕООД – Велико Търново с ЕИК 104525231 за закупуване на ГАЗ-АНАЛИЗАТОР със собствени средства на търговското дружество

 

РЕШЕНИЕ № 965

 

1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.7, т.3, чл.14 от ЗОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І” ЕООД – Велико Търново с ЕИК 104525231 за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество за закупуване на Кардио-пулмонарна тест система за професионално измерване на кислородната консумация както при натоварвания, така и в покой Марка-COSMED/ITALY, Модел-Fitmate PRO на стойност 14 520.00лв. без ДДС.

 

2. Задължава Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І” ЕООД – Велико Търново с ЕИК 104525231 да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ