Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г. Решение № 966

Решение № 966

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 966

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК и чл. 10, т. 2 и т. 3 от Правилника на дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2014 година и утвърждава:

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2014 година – Приложение 1.

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2014 година – Приложение 2.

- Списък на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2014 година – Приложение 3.

 

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ