Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 976

Решение № 976

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за IІ-то полугодие на 2013г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 976

 

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за IІ–то полугодие на 2013 г. и неснетите от отчет решения.

 

2. Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация – Велико Търново за II – то полугодие на 2013 г. №№ 756, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 772, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 785, 787, 788, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 799, 801, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 844, 845, 852, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 894, 895, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 929, 930, 931, 932, 933, 935, 940, 942, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 962, 964, 972, 974, и неснетите от отчет решения с №№ 516, 517, 520, 521, 522, 523, 530, 559, 616, 617, 627, 652, 653, 654, 655, 661, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 685, 690, 691, 693, 694, 695, 696, 699, 700, 701, 702, 704, 706,710, 715, 729, 731, 732, 736, 737, 738, 739, 741, 742, 744, 745, 746, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 333, 375, 376, 401, 409, 416, 417, 425, 433, 442, 443, 464, 465, 466, 490, 491, 492, 181, 182, 194, 195, 258, 467, 343,

 

3. Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения № № 757, 759, 767, 773, 776, 784, 786, 789, 798, 800, 802, 803, 804, 813, 814, 834, 842, 843, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 856, 868, 872, 885, 893, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 904, 910, 913, 914, 928, 934, 936, 937, 938, 939, 941, 943, 944, 961, 963, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 973, 975 и решения №№ 552, 553, 558, 578, 584, 585, 586, 607, 608, 618, 619, 636, 638, 645, 657, 711, 733, 735, 317, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 358, 365, 367, 400, 403, 407, 410, 413, 414, 452, 481, 493, 505, 78, 128, 130, 143, 161, 164, 165, 255, 266, 273, 288, 296, 1409, 1410, 1419, 1454, 1465, 1468, 1486, 14, 32, 1188, 1326, 1003, 1134, 1142, 886, 946, 989, 410, 159, 1106, 138

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ