Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 977

Решение № 977

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 977

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, чл.2а ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (977_programa_OS.pdf)977_programa_OS.pdf[Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.]174 Kb