Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 981

Решение № 981

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта – 2014 г., съгласно Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.

 

РЕШЕНИЕ № 981

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Великотърновски общински съвет приема Общински годишен план за младежта – 2014 г., към Програма за младежки дейности в Община Велико Търново 2012 – 2015 г.

 

Приложение: Общински годишен план за младежта – 2014 г.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ