Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 982

Решение № 982

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 982

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Великотърновски общински съвет съгласува Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2014 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ