Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 984

Решение № 984

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Оттегляне овластяването на д-р Георги Иванов Парчев като управител на „Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД – гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 984

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 141, ал. 4 от Търговския закон, Великотърновски общински съвет оттегля овластяването на д-р Георги Иванов Парчев като управител на „Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД – гр. Велико Търново и го освобождава от длъжност, считано от 01.01.2014 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ