Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по протокол №1 Решение № 2

Решение № 2

Препис-извлечение от Протокол № 1

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Избор на Председател на Великотърновски Общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 2

 

На основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски Общински съвет, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администраци, Великотърновски Общински съвет,

  

Избира за Председател на Великотърновски Общински съвет:

 

Николай Илиев Ашиков

 

 

ВЯРНО:

/Р. Грънчаров/                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

/НИКОЛАЙ АШИКОВ/