Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 1000

Решение № 1000

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия

 

РЕШЕНИЕ № 1000

           

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал.4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигураване, Великотърновски общински съвет дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Михаил Ангелов Георгиев с ЕГН 9802241445.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ