Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 1001

Решение № 1001

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2013 – 31.12.2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 1001

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната и Заповед № РД 23-658/11.10.2013 година, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.10.2013 – 31.12.2013 година в размер на 60 /шестдесет/ лева.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1001pr1.pdf)1001pr1.pdf[Приложение № 1]37 Kb