Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 1002

Решение № 1002

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2013 – 31.12.2013 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1002

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.10.2013 – 31.12.2013 година в размер на 460 / четиристотин и шестдесет /лева по Приложение 1 – неразделна част от настоящото предложение.

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1002pr1.pdf)1002pr1.pdf[Приложение № 1]39 Kb