Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 1003

Решение № 1003

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Определяне на представители в комисията за определяне на носителя на Академичната награда «3 –ти март» на Община Велико Търново за 2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1003

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута на Академичната награда «3 – ти март», Великотърновски общински съвет определя за представители в комисията за определяне на носителя на Академичната награда «3 –ти март» на Община Велико Търново за 2014 г.:

 

Г-жа Лидия Илиева Прокопова

Проф. Михаил Стефанов Харалампиев

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ