Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г. Решение № 1005

Решение № 1005

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Информация във връзка с Решение № 798/04.09.2013 г. относно финансиране на спортен клуб

 

РЕШЕНИЕ № 1005

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение отчета на ФК «Етър Велико Търново».

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ