Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по протокол №1 Решение № 3

Решение № 3

Препис-извлечение от Протокол № 1

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Избор на работна комисия за изработване на Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация

РЕШЕНИЕ № 3

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

Избира Комисия за изработване Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация от 11 члена:

 

 1. Тодор Ангелов Тодоров - Председател
 2. Йорданка Георгиева Стефанова
 3. Николай Илчев Илиев
 4. Петко Михайлов Тюфекчиев
 5. Любен Иванов Велчев
 6. Милен Василев Михов
 7. Румен Тошев Димитров
 8. Камен Михайлов Алексиев
 9. Стефан Михайлов Стефанов
 10. Атанас Ангелов Атанасов
 11. Росен Върбанов Иванов

 

 

ВЯРНО:

/Р. Грънчаров/                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

/НИКОЛАЙ АШИКОВ/