Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 61 от 12.02.2014 г. Решение № 1010

Решение № 1010

Препис-извлечение от Протокол № 61

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкеството и културата от бюджета на Община Велико Търново през 2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1010

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 и т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява и приема актуализацията и промените на текстовете в Правилата за реда и условията за съфинансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново съгласно Приложение № 1.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Р. Стефанова/                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ