Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1012

Решение № 1012

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

 

РЕШЕНИЕ № 1012

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ