Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по протокол №1 Решение № 4

Решение № 4

Препис-извлечение от Протокол № 1

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Избиране на представители на Великотърновски Общински съвет в Комисията за определяне на Академичната награда на Община В. Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 4

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет,

 

Избира представители на Великотърновски Общински съвет в Комисията за определяне на Академичната награда на Община Велико Търново:

  • Йорданка Георгиева Стефанова
  • Мариана Радева Бояджиева

 

 

ВЯРНО:

/Р. Грънчаров/                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

/НИКОЛАЙ АШИКОВ/