Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1014

Решение № 1014

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 1014

 

На основание на чл.10, т.3 и чл.12,ал.8 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски общинския съвет:

 

1.Приема отчета за работата на Общинска агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за

приватизация през 2013 година, заедно с внесените към отчета Приложения №№ 1 ,2 и 3.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1014-otchet_obap_2013.pdf)1014-otchet_obap_2013.pdf[Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2013 година]237 Kb