Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1017

Решение № 1017

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”

 

РЕШЕНИЕ № 1017

 

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, чл.3, ал.4 и чл. 14, ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет

1. Дава съгласие да бъде извършен разход на средства от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” към Общинска агенция за приватизация в размер на 38 000 (тридесет и осем хиляди) лева, които да бъдат предоставени под формата на безлихвен заем на Регионална народна библиотека “П.Р.Славейков”, за закупуване на микробус марка Wolkswagen-Caddy Trendline TDI- 7 места, необходим за осъществяваната от библиотеката дейност по оказване на сервизна поддръжка на хардуер и софтуер на техническото оборудване в целевите библиотеки в регион В.Търново по Програма „Глобални библиотеки – България”,при следните условия :

  - срок за връщане на заема – 24 (двадесет и четири) месеца ,считано от датата на предоставяне на заема, на равни месечни погасителни вноски, всяка в размер на 1600 (хиляда и шестстотин ) лева ;

  - в договора да се включи клауза за заплащане на неустойка при забава на плащане на погасителната вноска, в размер на ОЛП плюс 10 пункта върху неиздължената част.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ