Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1027

Решение № 1027

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1027

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на община Велико Търново да сключи договори за срок от една година, считано от 01.01.2014 г. с:

 

-  „АВИ-ДИЗАЙН“ ООД – гр. Велико Търново за ползване на 3 /три/ броя рекламно-информационни носители и

-  „ЕНИТА“ ЕООД – гр. Велико Търново за ползване на 1 /един/ брой тривижън, с цел популяризиране на културните прояви, организирани от или със съдействието на Община Велико Търново

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ